Otázka číslo : 1

Při jízdě na pozemní komunikaci (silnici) je cyklista povinnen


Odpovědi :

A : jet vpravo a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti jet při pravém okraji vozovky

B : jet při kterékoliv straně vozovky, vpravo musí jet pouze motorová vozidla

C : jet středem vozovky, aby byl dobře viditelný